DEVELOPER

Bytový dom Bakossova

Miesto stavby: Banská Bystrica
Termín realizácie: Apríl 2007 – Jún 2009
Realizácia: Kompletná projektová dokumentácia, výstavba, predaj bytov a nebytových priestorov
Zastavaná plocha: 6760m2
Základné informácie: Trojúrovňové podzemné parkovanie (192 miest), 9 blokov bytov, 5-6 podlaží, 227 bytových jednotiek.

REKONŠTRUKCIA

Športová hala Hlohovec

Miesto stavby: Hlohovec
Termín realizácie: Máj 2009 – August 2010
Realizácia: Rekonštrukcia interiérov a zázemia športovej haly
Kapacita haly: 2000 divákov
Základné informácie: Kompletná rekonštrukcia hracej plochy, rozšírenie kapacity hľadiska na 2000 divákov, vybudovanie posiľnovne, šatnovej časti, VIP zóny, admin. priestorov.